Lahti-konsernin yhtiöiltä mittava lahjoitus Lahdem ammattikorkeakoululle

Konserniyhtiöt osallistuvat Lahden ammattikorkeakoulun Vauhtia -varainhankintakampanjaan 256 000 eurolla. Lahjoitus suunnataan LAMKin tekniikan ja muotoilun koulutusaloille.

Lahti-konsernin yhtiöt haluavat vauhdittaa myönteistä muutosta uuden yliopiston johtamassa LUT-korkeakoulujen toiminnassa. Lahjoitus Lahden ammattikorkeakoululle on myös sijoitus alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittämiseen, samalla yhtiöt omalta osaltaan toteuttavat Lahden kaupungin strategista tavoitetta kasvaa ja kehittyä Suomen johtavana ympäristökaupunkina.


Lahti-konsernin yhtiöistä rahoituskampanjassa mukana ovat Lahti Aqua Oy, Lahti Energia Oy, Lahden Talot Oy, KOKO Lahti Oy, Provincia Oy sekä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy ja Spatium Toimitilat Oy.


Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkisen mukaan yhteinen rahoituskampanja yhdistää Lahti-konsernin yhteisöjä LUT-korkeakoulujen toimintaan ja toimii siemenrahoituksena uusille avauksille tekniikan ja muotoilun aloilla.


LAMKin toimitusjohtajan Turo Kilpeläisen mielestä Lahdessa on tällä hetkellä erinomainen tekemisen vire.


-LUT-korkeakoulut tulevat ottamaan entistä vahvempaa roolia alueen sekä sen yritysten kehittämisen ja kansainvälistämisen tulevaisuudesta. Kaupungin konserniyhtiöiden osoittama tuki on äärettömän tärkeää niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Varainhankinnan kautta saatuja varoja tullaan kohdentamaan nimenomaan tällaisen toiminnan edistämiseen. Viesti on selvä, yhdessä ja yhteistyössä teemme Lahden tulevaisuutta, sanoo Kilpeläinen.


Lahden ammattikorkeakoulun Vauhtia-varainhankintakampanja oli käynnissä vuoden 2018 loppuun asti. Valtio on varannut yhteensä 24 milj. euroa ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen suhteessa niiden keräämään yksityiseen rahoitukseen. Vastinrahamallia kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa ammattikorkeakouluille, alustavasti on kaavailtu, että ammattikorkeakoulut saavat euron valtiolta jokaista keräämäänsä euroa kohden.


Lisätietoja:
konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen, Lahden kaupunki, p. 050 556 9815
rehtori ja toimitusjohtaja Turo Kilpeläinen, LAMK, p. 044 708 5085