SAUNA- JA KOKOUSTILOJEN
VARAUS- JA SOPIMUSEHDOT

Näitä vuokrausehtoja sovelletaan Spatium Toimitilat Oy:n (”vuokranantaja”) hallinnoimien ja/tai omistamien sauna- ja kokoustilojen vuokraukseen sekä määritellään varaajan vastuut ja velvollisuudet.

Näissä varaus- ja sopimusehdoissa vuokralaisella tarkoitetaan Spatium Toimitilat Oy:n web-sivujen sähköisessä varauskalenterijärjestelmässä varannutta/vuokrannutta henkilöä (”vuokraaja”). Myös sauna- ja kokoustiloja yrityskäyttöön vuokrattaessa vastuullinen vuokralainen on varauskalenterijärjestelmässä nimetty henkilö. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan näitä varaus- ja sopimusehtoja.

1. VARAAMINEN JA VUOKRA-AIKA

Varaus tehdään Spatium Toimitilat Oy:n web-sivuilla olevan sähköisen varauskalenterijärjestelmän kautta. Varauksen tekeminen sähköisesti tulee tapahtua vähintään 3 vrk ennen varsinaista vuokrauspäivää. Alle 3 vrk varsinaiseen vuokrauspäivään liittyvien varausten osalta tulee olla yhteydessä ilmoitusviestissä mainittuun henkilöön.

Sauna- ja kokoustilojen vuokraajan tulee olla vähintään 18-vuotias. Vuokraajan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä (nimi ja sotu) avainta noudettaessa. Vuokraaja vastaa siitä, että hänen sähköisessä varauskalenterijärjestelmässä antamansa henkilö- ja varaustiedot ovat oikeita.

Sähköisessä varauskalenterijärjestelmässä tehty varaus on vuokralaista sitova huomioiden kuitenkin kohdan 3 mukaiset peruutusehdot. Vuokranantaja lähettää tehdystä varauksesta erillisen varausvahvistuksen vuokraajan sähköisessä varauskalenterijärjestelmässä ilmoittamaan sähköpostiin.

Vuokra-aika on vuokraajan tekemän varauksen mukainen. Sauna- ja kokoustilojen vuokra-aikavaihtoehdot löytyvät vuokrattavan sauna- ja kokoustilan sähköisestä varauskalenterista.

Vuokra-aika päättyy klo 23:00.

2. AVAIMET

Sauna- ja kokoustilojen avainten noudosta ja palautuksesta annetaan erilliset ohjeet vuokranantajan lähettämän varausvahvistuksen yhteydessä. Avaimet, kulkutunnisteet ja mahdolliset hälytyksiin liittyvät koodit luovutetaan sähköisessä varauskalenterijärjestelmässä ilmoitetulle vuokraajalle.

Avainten/tunnisteiden kadottamisesta perimme sarjoituksesta aiheutuneet kulut vuokraajalta.

Vuokraaja on vastuussa saunatilojen asiallisesta lukitsemisesta vuokra-ajan päätyttyä. Saunatiloihin ei ole mahdollista palata (esimerkiksi tavaroiden noutoa varten) avaimen luovuttamisen ja vuokra-ajan päättymisen jälkeen.

Tiloihin jääneiden tavaroiden noutamisesta tulee sopia erikseen vuokranantajan kanssa. Vuokranantaja ei vastaa vuokraajan tilaan jätetyistä tavaroista.

3. PERUUTUSEHDOT

Vuokraaja voi peruuttaa tekemänsä sauna- ja kokoustilan varauksen veloituksetta 14 vrk ennen vuokrauspäivää ja 7 vrk ennen varausta vuokrahinnasta peritään 50 %. Tämän jälkeen vuokranantajalla on oikeus veloittaa sauna- ja kokoustilojen vuokrahinta kokonaisuudessaan.

Peruutukset tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen: varaukset@spatium.fi

Varauksen siirtäminen toiselle päivälle on maksutonta. Siirtopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen: varaukset@spatium.fi.

Vuokranantaja pidättää itselleen oikeuden perua varaus yksipuolisesti ilman velvoitteita äkillisestä esteestä (vesivahinko, tulipalo, ilkivalta, yms.) johtuvasta syystä vielä vuokrapäivänä ilman muuta korvausvelvoitteita vuokraajalle kuin laskutetun vuokrahinnan. Vuokranantaja ilmoittaa peruutuksesta vuokraajan varaushetkellä sähköisessä varauskalenterijärjestelmässä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

4. TILAT JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Kaikki sauna- ja kokoustilat ovat savuttomia. Tupakointi tapahtuu erikseen merkityillä alueilla ulkona. Tiloihin ei myöskään saa tuoda lemmikkejä.

Sauna- ja kokoustiloja ei saa jälleen vuokrata. Tiloissa tapahtuvien maksullisten yleisötilaisuuksien järjestämisestä tulee sopia vuokranantajan kanssa. Ilman vuokranantajan antamaa kirjallista lupaa maksullisia tilaisuuksia ei saa järjestää.

Vuokraaja vastaa vuokra-aikana vuokrakohteessa omasta ja vieraidensa toiminnasta ja sen mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä ja henkilö- sekä esinevahingoista.

Vuokranantajalla tai sen valtuuttamalla edustajalla (esim. vartiointiliikkeellä) on oikeus tarpeen vaatiessa keskeyttää tilaisuus saunatiloissa, mikäli tilaisuuden katsotaan aiheuttavan häiriötä ulkopuolisille, vaaraa kiinteistölle tai irtaimistolle, tai mikäli tiloissa on tai epäillään olevan päihtyneitä alaikäisiä henkilöitä. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrahyvitykseen, mikäli tilaisuus joudutaan keskeyttämään vuokralaisesta johtuvasta syystä.

Henkilömäärä

Tiloissa saa oleskella se määrä henkilöitä, joka on ilmoitettu vuokrattavan sauna- ja kokoustilan kuvauksissa Spatium Toimitilat Oy:n web-sivuilla. Sivuilta löytyy myös kuvaukset vuokrattavien sauna- ja kokoustilojen laitteista ja muista varustuksista.

Tilojen varustelu

Saunojen ja muiden laitteiden käyttöohjeet ovat tilakohtaiset ja näistä kerrotaan vuokranantajan lähettämän varausvahvistuksen mukana olevassa käyttäjäkirjeessä. Saunatilojen käyttäjille on varattu kertakäyttöisiä peflettejä, mutta muut peseytymistarvikkeet vuokraaja tuo itse tullessaan.

Tarjoilut

Tiloihin voi tuoda omat tarjottavat. Omien alkoholijuomien nauttiminen ja tarjoilu voimassa olevien lakien mukaisesti täysi-ikäisille henkilöille saunatiloissa on sallittua, mutta alkoholijuomien myynti ja välittäminen tms. vastikkeellinen tarjoaminen on kiellettyä.

Vuokra-ajan päättyessä

Vuokraajan tulee huolehtia, että tilat jäävät siistiin kuntoon ja että kaikki AV- ja sähkölaitteet (myös kiuas) sekä valot on sammutettu, roskat viety pois ja tilat lukittu asianmukaisesti.

5. VUOKRAHINNAT JA MAKSUEHDOT

Vuokrahinnat määräytyvät erillisen hinnaston mukaisesti ja nämä hinnastot ovat nähtävissä Spatium Toimitilat Oy:n web-sivuilla kunkin vuokrattavan sauna- ja kokoustilan esittelysivuilla. Hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron.

Vuokrahinta pitää sisällään perussiivouksen. Perussiivoukseen kuuluu saunan ja suihkutilojen pesun, pukuhuoneen lattian ja penkkien pesun, pöytien ja tasojen pyyhkimisen, vessojen siivoukset ja tiskien hoitamiset. Vuokraajan tulee viedä omat roskat ja tyhjät pullot/tölkit pois. Roska-astiat löytyvät kiinteistön läheisyydestä. Lisäsiivoukset laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Vuokranantaja pidättää itsellään oikeuden vuokraus- ja muiden ehtojen sekä vuokrahintojen muutoksiin.

Vuokrahinta laskutetaan n. 2 viikkoa ennen vuokra-aikaa. Vuokranantaja kysyy varausvahvistuksen yhteydessä virallisen laskutusosoitteen vuokraajalta. Vuokraajan tulee ilmoittaa laskutustiedot vastaussähköpostissa mahdollisimman pian. Saman viikon aikana tapahtuvista vuokrauksista laskutustiedot tulee ilmoittaa ennen vuokra-ajan alkamista.

Viivästyskorko laskulle viivästyskorkolain mukaan.

6. VAHINGONTEKO JA LISÄSIIVOUS

Saunatilojen vuokraaja vastaa vuokra-aikana vuokranantajalle ja/tai kiinteistön omistajalle tai niiden omaisuudelle vuokratilojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Vuokralainen on myös vastuussa vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jos vahinko on seurausta vuokralaisen huolimattomasta toiminnasta vuokrauksen aikana (esimerkiksi vesihana/suihku/hella/uuni/kahvin- tai vedenkeitin on jäänyt päälle yms.). Vahingonkorvausvastuu kattaa materiaali- ja korjaustyökustannukset. Kiinteistölle ja irtaimistolle aiheutuneet vahingot laskutetaan vuokralaiselta toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Mikäli vuokrauksen jälkeen ilmenee lisäsiivoustarvetta, laskuttaa vuokranantaja vuokralaista siivousliikkeen erittelyn ja toteutuneiden kustannusten perusteella.

Vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokranantajalle viivytyksettä viimeistään heti vuokrapäivää seuraavana arkipäivänä saunatiloissa mahdollisesti tapahtuneista vahingoista.

Akuuteissa vahinkotapauksissa vuokraajan tulee ottaa välittömästi yhteyttä sauna- ja kokoustilojen ilmoitustaululla ilmoitettuun huoltoyhtiön päivystykseen. Vuokraaja vastaa kaikista vahinkoihin liittyvistä välillisistä (= tilaa ei voida vuokra) ja välittömistä kustannuksista täysimääräisesti.

7. REKLAMAATIOT

Mahdolliset reklamaatiot on esitettävä heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä vuokranantajalle sähköpostitse osoitteeseen varaukset@spatium.fi.

Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta vuokralaiselle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu vuokranantajalle riippumattomista syistä.

Spatium Toimitilat Oy/Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti