SPATIUM TOIMITILAT OY:N SAUNA- JA KOKOUSTILOJEN VARAUS- JA SOPIMUSEHDOT

Näitä ehtoja sovelletaan Spatium Toimitilat Oy:n (”vuokranantaja”) hallinnoimien ja/tai omistamien sauna- ja kokoustilojen vuokraukseen sekä määritellään varaajan vastuut ja velvollisuudet.

Näissä varaus- ja sopimusehdoissa vuokralaisella tarkoitetaan Spatium Toimitilat Oy:n sähköisessä varausjärjestelmässä tilan varannutta/vuokrannutta henkilöä (”vuokraaja”). Myös sauna- ja kokoustiloja yrityskäyttöön vuokrattaessa vastuullinen vuokraaja on varausjärjestelmässä nimetty henkilö. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan näitä varaus- ja sopimusehtoja.

1. VARAAMINEN JA VUOKRA-AIKA

Varaus tehdään Spatium Toimitilat Oy:n web-sivuilla olevan sähköisen varausjärjestelmän kautta. Sähköinen varaus tulee tehdä viimeistään 3 vrk ennen vuokra-ajan alkamispäivää. Alle 3 vrk tapahtuvissa varauksissa tulee olla yhteydessä ilmoitusviestissä mainittuun henkilöön.

Sauna- ja kokoustilojen vuokraajan tulee olla vähintään 18-vuotias. Vuokraajan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä (nimi ja sotu) avainta noudettaessa. Vuokraaja vastaa siitä, että hänen sähköisessä varauksessa antamansa henkilö- ja varaustiedot ovat oikein.

Sähköisessä varausjärjestelmässä tehty varaus on vuokralaista sitova, huomioiden kuitenkin peruutusehdot (ks. kohta 3). Vuokranantaja lähettää erillisen varausvahvistuksen vuokraajan sähköisessä varauksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Vuokra-aika on vuokraajan tekemän varauksen mukainen. Sauna- ja kokoustilojen vuokra-aikavaihtoehdot löytyvät kunkin vuokrattavan sauna- ja kokoustilan sähköisestä varauskalenterista.

Vuokra-aika päättyy klo 23.00.

2. AVAIMET

Sauna- ja kokoustilojen avainten noudosta ja palautuksesta annetaan erilliset ohjeet varausvahvistuksen yhteydessä. Avaimet, kulkutunnisteet ja mahdolliset hälytyksiin liittyvät koodit luovutetaan varauksessa ilmoitetulle vuokraajalle.

Vuokraaja on vastuussa saunatilojen asiallisesta lukitsemisesta vuokra-ajan päätyttyä. Saunatiloihin ei ole mahdollista palata (esimerkiksi tavaroiden noutoa varten) avaimen luovuttamisen ja vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Tiloihin jääneiden tavaroiden noutamisesta tulee sopia erikseen vuokranantajan kanssa. Vuokranantaja ei vastaa vuokraajan tilaan jättämistä tavaroista.

Avainten/tunnisteiden kadottamisesta perimme vuokraajalta lukkojen uudelleensarjoituksesta aiheutuneet kulut.

3. PERUUTUSEHDOT

Vuokraaja voi peruuttaa tekemänsä sauna- ja kokoustilan varauksen veloituksetta 14 vrk ennen vuokra-ajan alkupäivää. Tämän jälkeen tehdyissä peruutuksissa vuokranantajalla on oikeus veloittaa sauna- ja kokoustilojen vuokrahinta kokonaisuudessaan.

Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen: varaukset@spatium.fi.

Varauksen siirtäminen toiselle päivälle on maksutonta. Siirtopyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen: varaukset@spatium.fi.

Vuokranantaja pidättää itselleen oikeuden perua varaus yksipuolisesti ilman velvoitteita äkillisestä esteestä johtuvasta syystä (vesivahinko, tulipalo, ilkivalta, tmv.) vielä vuokrapäivänä ilman muuta korvausvelvoitetta vuokraajalle kuin laskutettu vuokrahinta. Vuokranantaja ilmoittaa peruutuksesta vuokraajan varaushetkellä sähköisessä varauksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen.

4. TILAT JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Kaikki sauna- ja kokoustilat ovat savuttomia. Tupakointi on sallittu erikseen merkityillä alueilla ulkona. Tiloihin ei myöskään saa tuoda lemmikkejä.

Sauna- ja kokoustilojen jälleenvuokraaminen on kielletty. Tiloissa tapahtuvien maksullisten yleisötilaisuuksien järjestämisestä tulee sopia vuokranantajan kanssa. Ilman vuokranantajan antamaa kirjallista lupaa maksullisia tilaisuuksia ei saa järjestää.

Vuokraaja vastaa vuokra-aikana vuokrakohteessa omasta ja vieraidensa toiminnasta ja sen mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä ja henkilö- ja esinevahingoista.

Vuokranantajalla tai sen valtuuttamalla edustajalla (esim. vartiointiliikkeellä) on oikeus tarpeen vaatiessa keskeyttää tilaisuus saunatiloissa, mikäli tilaisuuden katsotaan aiheuttavan häiriötä ulkopuolisille, vaaraa kiinteistölle tai irtaimistolle, tai mikäli tiloissa on tai epäillään olevan päihtyneitä alaikäisiä henkilöitä. Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrahyvitykseen, mikäli tilaisuus joudutaan keskeyttämään vuokraajasta johtuvasta syystä.

Henkilömäärä

Tiloissa saa oleskella se henkilömäärä, joka on ilmoitettu vuokrattavan sauna- ja kokoustilan kuvauksissa Spatium Toimitilat Oy:n web-sivuilla.

Tilojen varustelu

Web-sivuilta löytyy kuvaukset vuokrattavien sauna- ja kokoustilojen laitteista ja muista varustuksista. Saunojen ja muiden laitteiden käyttöohjeet ovat tilakohtaiset ja näistä kerrotaan varausvahvistuksen liitteenä olevassa käyttäjäkirjeessä. Saunatilojen käyttäjille on varattu kertakäyttöisiä peflettejä, mutta muut peseytymistarvikkeet vuokraaja tuo itse tullessaan.

Tarjoilut

Tiloihin voi tuoda omat tarjottavat. Omien alkoholijuomien nauttiminen ja tarjoilu voimassa olevien lakien mukaisesti täysi-ikäisille henkilöille saunatiloissa on sallittua, mutta alkoholijuomien myynti ja välittäminen tms. vastikkeellinen tarjoaminen on kiellettyä.

Vuokra-ajan päättyessä

Vuokraajan tulee huolehtia, että tilat jäävät siistiin kuntoon ja että kaikki AV- ja sähkölaitteet (myös kiuas) sekä valot on sammutettu, roskat viety pois ja tilat lukittu asianmukaisesti.

5. VUOKRAHINNAT JA MAKSUEHDOT

Vuokrahinnat määräytyvät erillisen hinnaston mukaisesti ja nämä hinnastot ovat nähtävissä Spatium Toimitilat Oy:n web-sivuilla kunkin vuokrattavan sauna- ja kokoustilan esittelysivuilla. Hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron.

Vuokrahintaan sisältyy perussiivous. Perussiivoukseen kuuluu saunan ja suihkutilojen pesu, pukuhuoneen lattian ja penkkien pesu, pöytien ja tasojen pyyhkiminen, vessojen siivous ja tiskien hoito. Vuokraajan tulee viedä omat roskat ja tyhjät pullot/tölkit pois. Roska-astiat löytyvät kiinteistön läheisyydestä. Lisäsiivoukset laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Vuokranantaja pidättää itsellään oikeuden vuokraus- ja muiden ehtojen sekä vuokrahintojen muutoksiin.

Vuokrahinta laskutetaan n. 2 viikkoa ennen vuokra-aikaa. Vuokranantaja kysyy varausvahvistuksen yhteydessä virallisen laskutusosoitteen vuokraajalta. Vuokraajan tulee ilmoittaa laskutustiedot vastaussähköpostissa mahdollisimman pian. Saman viikon aikana tapahtuvista vuokrauksista laskutustiedot tulee ilmoittaa ennen vuokra-ajan alkamista.

Viivästyskorko lisätään laskulle viivästyskorkolain mukaan.

6. VAHINGONTEKO JA LISÄSIIVOUS

Saunatilojen vuokraaja vastaa vuokra-aikana vuokranantajalle ja/tai kiinteistön omistajalle tai niiden omaisuudelle vuokratilojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Vuokralainen on myös vastuussa vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jos vahinko on seurausta vuokralaisen huolimattomasta toiminnasta vuokrauksen aikana (esimerkiksi vesihana/suihku/hella/uuni/kahvin- tai vedenkeitin on jäänyt päälle yms.). Vahingonkorvausvastuu kattaa materiaali- ja korjaustyökustannukset. Kiinteistölle ja irtaimistolle aiheutuneet vahingot laskutetaan vuokraajalta toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Mikäli vuokrauksen jälkeen ilmenee lisäsiivoustarvetta, laskuttaa vuokranantaja vuokraajaa siivousliikkeen erittelyn ja toteutuneiden kustannusten perusteella.

Vuokraajan tulee ilmoittaa vuokranantajalle viivytyksettä, viimeistään heti vuokrapäivää seuraavana arkipäivänä, saunatiloissa mahdollisesti tapahtuneista vahingoista.

Äkillisissä vahinkotapauksissa (mm. uima-allasvahinko) vuokraajan tulee ottaa välittömästi yhteyttä sauna- ja kokoustilojen ilmoitustaululla ilmoitettuun huoltoyhtiön päivystykseen. Vuokraajan tulee tiedostaa, että uima-allas on välttämätön tyhjentää turvallisuussyistä, jos altaaseen joutuu esim. lasinsiruja tai muuten altaan vesi likaantuu käyttökelvottomaksi. Vuokraaja vastaa kaikista allasvahinkoon liittyvistä välillisistä (= tilaa ei voida vuokrata) ja välittömistä kustannuksista täysimääräisesti.

7. REKLAMAATIOT

Mahdolliset reklamaatiot on esitettävä heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä vuokranantajalle sähköpostitse osoitteeseen varaukset@spatium.fi.

Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta vuokraajalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu vuokranantajalle riippumattomista syistä.

Spatium Toimitilat Oy
Salpausselänkatu 7
15110 Lahti